Hallitus päättää seuraavassa kokouksessa mitä tietoja anomuksen tulee sisältää.
Anomuslomake on alustavasti oheisen näköinen ja ohjeet sen täyttämiseksi julkaistaan sitten tällä sivulla.

Toivomme näin helpottavamme valmistautumista antamaan selkeitä anomuksia.

Anomuslomake ( DOC . PDF )